Om Hälsingeschakt

Hälsingeschakt har mellan fyrtio och sextio anställda, beroende på säsong. Vårt geografiska arbetsområde omfattar södra och mellersta Norrland.

Bland företagets anställda finns en lång samlad erfarenhet av branschen och bred kunskap inom mark- och anläggningsarbete. Formella kompetenser som finns i företaget är:
  • Arbete på väg
  • Hjälp på väg
  • Trafiksäkerhet och miljö
  • Farligt gods
  • ESA
  • Stenspräckning
  • Sprängning
  • Heta arbeten
halsingeschakt krtahalsingeschakt krta
halsingeschakt krta