Om Hälsingeschakt

Hälsingeschakt har mellan 60-80 anställda, beroende på säsong. Vårt geografiska arbetsområde omfattar huvudsakligen södra och mellersta Norrland.

Bland företagets anställda finns en lång samlad erfarenhet av branschen och bred kunskap inom mark- och anläggningsarbete. Formella kompetenser som finns i företaget är:
  • Arbete på väg
  • Hjälp på väg
  • Trafiksäkerhet och miljö
  • Farligt gods
  • ESA
  • Stenspräckning
  • Sprängning
  • Heta arbeten
halsingeschakt krtahalsingeschakt krta
halsingeschakt krta