• shutterstock 391000519
  • shutterstock 318350696
  • shutterstock 371728255
  • shutterstock 420696259
  • shutterstock 526513192
  • img1

Välkommen till Hälsingeschakt

Allt inom mark- och anläggningsuppdrag

Vi hjälper såväl företag som privatpersoner i små och stora projekt. I företaget finns lång erfarenhet, bred kompetens och en komplett maskinpark för alla uppdrag inom branschen.

Våra tjänster

Gräv & schaktning

Bygg- och bostadsbolag anlitar oss för schaktning för husgrunder och vägar, VA-arbeten, rör- och kabelschakter (bredband, fjärrvärme m m), grävning för mitträcken m. m.

Asfalt & trädgård

Åt privatpersoner utför vi bland annat omdränering, plattläggning, asfaltering, trädgårdsanläggning (gräsetablering, plantering, stödmurar m m) och enskilda avloppsanläggningar (trekammarbrunn, infiltration).

Snöröjning & rivning

På uppdrag av kommun, föreningar och företag sköter vi snöröjning, rivningsarbeten, sopning, dikesrensning - och mycket mer!


Maskinparken

Hälsingeschakt har ett brett utbutd av maskiner anpassade för olika typer av uppdrag. Några exempel är Huddig 1260 D, Ljungby L13, Volvo EWR 150E, Volvo ECR 235, Volvo 360, Weidemann 4080, Doosan 160, Hitachi 330, Bobcat, Scania R580.
  • bandmaskiner
  • huddig1260b
  • hjullastare
  • utrustning
  • slide1