• 61
 • 51
 • resized_20220125_082019
 • 21
 • 91
 • 12
 • 20
 • 241
 • 61
 • 51
 • resized_20220125_082019
 • 21
 • 91
 • 12
 • 20
 • 241

Välkommen till Hälsingeschakt

Allt inom mark- och anläggningsuppdrag

Vi hjälper såväl företag som privatpersoner i små och stora projekt. I företaget finns lång erfarenhet, bred kompetens och en komplett maskinpark för alla uppdrag inom branschen.

Våra tjänster

Gräv & schaktning

Bygg- och bostadsbolag anlitar oss för schaktning för husgrunder och vägar, VA-arbeten, rör- och kabelschakter (bredband, fjärrvärme m m), grävning för mitträcken m. m.

Asfalt & trädgård

Åt privatpersoner utför vi bland annat omdränering, plattläggning, asfaltering, trädgårdsanläggning (gräsetablering, plantering, stödmurar m m) och enskilda avloppsanläggningar (trekammarbrunn, infiltration).

Snöröjning & rivning

På uppdrag av kommun, föreningar och företag sköter vi snöröjning, rivningsarbeten, sopning, dikesrensning - och mycket mer!


Maskinparken

Hälsingeschakt har ett brett utbutd av maskiner anpassade för olika typer av uppdrag. Några exempel är Huddig 1260 E med och utan korg, hjullastare såsom Ljungby L13 samt mindre tex Weiderman 4080, hjulgrävare Volvo EWR 150E, större bandgrävare Volvo ECR 235 och Volvo 360 och sopmaskiner. Vi har även ett stort utbud av lastbilar med de flesta tillbehör tex maskintrailer och asfalt ekipage. 
 • bandmaskiner
 • huddig1260b
 • hjullastare
 • utrustning
 • slide1